REGULAMIN

Postanowienia ogólne

 

 • Korzystanie z kortów tenisowych możliwe jest wyłącznie w godzinach otwarcia KORTÓW ŚliwińskiSports
 • Gracze korzystając z infrastruktury klubowej oświadczają, że zapoznali się z regulaminem klubowym dostępnym na stronie internetowej www.sliwinskitenis.pl.
 • Wejście na KORTY ŚliwińskiSports możliwe jest wyłącznie w dostosowanym do tego obuwiu, w kompletnym i estetycznym stroju. (Obuwie przeznaczone do gry w tenisa na kortach ziemnych oraz trawiastych).
 • Pracownicy ŚlwiińskiSports zastrzegą sobie prawo do nie wpuszczenia na kort osób posiadających nieodpowiednie obuwie bez konieczności zwrotu opłaty za kort.
 • Na terenie kortów tenisowych obowiązuje całkowity zakaz spożywania posiłków.
 • Na terenie KORTÓW ŚliwińskiSports obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt, palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu, także niskoprocentowego.
 • Pracownicy KORTÓW ŚliwińskiSports zastrzegają sobie prawo do wyproszenia klienta, który zachowuje się niekulturalnie lub nie przestrzega zasad regulaminu.
 • Opłata za zgubiony kluczyk wynosi 50zł.

 

Zasady płatności i rezerwacji

 

 • Rok kalendarzowy podzielony jest na dwa sezony. Sezon letni trwający od 01.05 do 30.09 oraz zimowy trwający od 01.10 do 30.04.
 • Cennik wynajęcia kortów, szkółek tenisowych znajduje się na stronie internetowej sliwinskitenis.pl . Do dyspozycji mamy możliwość wynajęcia godziny jednorazowo, w abonamencie, gdzie rezerujemy określoną godzinę na stałe przez cały miesiąc(rozliczenie odbywa się na początku miesiąca, za cały misiąc z góry) lub wykorzstując karnet 10-godzinny
 • Kort wynajmowany jest na 55 min .
 • Gracze zobowiązani są do regulowania płatności przed wejściem na korty.
 • Gracze dokonujący rezerwacji zobowiązani są do podania danych kontaktowych: imię, nazwisko i numer telefonu.
 • Opłaty za korzystanie z infrastruktury sportowej mogą być dokonywane w recepcji klubu zgodnie z obowiązującym cennikiem
 • Dwukrotne nie stawienie się na zarezerwowaną godzinę odbiera graczowi możliwość dokonywania rezerwacji bez wcześniejszego opłacenia należności.
 • Rezygnacje z rezerwacji przyjmowane są na 24h przed zaplanowaną grą. Klub zobowiązuje się do zwrotu wcześniej dokonanych opłat lub na życzenie klienta przeniesienia płatności na kolejne rezerwacje.
 • Rezygnacja dokonana po godzinie 17.00 dnia poprzedniego nie podlega zwrotowi.
 • Odwołać rezerwacje można wyłącznie drogą mailową na adres sliwinskisports@gmail.com . lub tel. 504-215-304
 • Uczestnicy niepełnoletni przybywają i odchodzą z zajęć pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów.

 

Postanowienia końcowe

 

 • ŚliwińskiSports nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie wypadki na terenie klubu oraz za rzeczy pozostawione bez opieki.
 • Gracze korzystają z infrastruktury na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 • ŚliwińskiSports nie odpowiada za urazy i kontuzje powstałe wskutek złego korzystanie z kortów oraz nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 • W przypadku uszkodzenia wypożyczonego sprzętu Gracz jest zobowiązany do zapłaty 100 zł za zniszczenie naciągu lub pokrycie całkowitego kosztu w razie zniszczenia rakiety
 • ŚliwińskiSports zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji kortów z powodu rozgrywanych turniejów, imprez sportowych lub konserwacji obiektu. Klienci zostaną poinformowani o tym z wyprzedzeniem telefonicznie, drogą mailową lub poprzez informację na tablicy klubowej.
 • Każdy gość klubu wypełniając formularz na stronie internetowej, ankietę lub podając swoje dane w recepcji klubu wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych dla potrzeb marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez firmę MICHALINASPORT Michał Śliwiński 50-804 Pruszków ul. Faraona 4 NIP 534-228-68-35 lub ŚliwińskiSports spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. NIP 534-24-84-819 (zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883). Każdy gość ma dostęp do swoich danych oraz możliwość ich zmiany lub też wykreślenie z bazy kontaktów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 • Wszelkie skargi, uwagi oraz wnioski prosimy zgłaszać obsłudze obiektu lub w recepcji.

 

 

     
PROCEDURY PODCZAS TRWANIA KORONAWIRUS