Program Tenis10

Co to jest Tenis10?

Jest to program tenisowy, którego głównym celem jest zachęcenie jak największej liczby dzieciaczków do uprawiania tej pięknej dyscypliny. Każdy , kto ogląda mecz tenisowy zdaję sobie sprawę, że jest to „trudny kawałek chleba”…Program Tenis10 został tak przygotowany, by dzieci poprzez bodźce wzrokowe, dotykowe, a także słuchowe chętnie uczestniczyły w zajęciach , podnosiły nabyte umiejętności , poznawały elementy współzawodnictwa. To też jest jeden z ważniejszych punktów programu, czyli ujednolicenie systemu szkolenia oraz i rywalizacji do 10 LAT.
EKIPA Śliwińskisports rozwinęła jeszcze bardziej PROGRAM Tenis10. Prowadzimy zajęcia z tenisa W Szkole Podstawowej nr 2 w Pruszkowie, gdzie wykorzystujemy sprzęt szkolny podczas zajęć. Urozmaicamy prowadzone zajęcia poprzez używanie sprzętu akrobatycznego(odskocznie, batuty, ścieżka, materace),do piłki nożnej, koszykowej, siatkowej i unihokeja….Prowadzone „szkolne lekcje tenisa” cieszą się ogromną popularnością wśród pruszkowskich szkół.
Od lat, na początku września prowadzimy pokazowe lekcje tenisa w zaprzyjaźnionych Pruszkowskich Szkołach, by jeszcze bardziej popularyzować tę dyscyplinę.Trenerzy ŚliwińskiSports jako nauczyciele wychowania fizycznego chętnie wprowadzają elementy PROGRAMU Tenis10 w czasie prowadzenia „lekcji wfu”.

GRUPA NIEBIESKA (wiek 5-6 lat)

Program – cechy charakterystyczne:
-Rozwój wszechstronnej sprawności fizycznej, przede wszystkim koordynacji ruchowej,jako bazy dla techniki.
-Oswojenie ze sprzętem, piłką i rakietą.
-Początkowo ćwiczenia, zabawy i gry bez partnera (gra z samym sobą) oraz z partnerem (rzucanka, tenis „podłogowy”), następnie w parach w odległości od 0 (brak siatki) do 6-8m.
-Kierunek lotu piłki: pionowy (stopniowo przejście do ukośnego).
-Wykonywanie ćwiczeń zarówno prawą, jak i lewą ręką.

Podstawowe umiejętności mentalne:
-Zabawa!
-Pozytywne doświadczenia – budowanie motywacji wewnętrznej oraz wiary we własne siły.
-Nauka skupienia uwagi na jednej czynności.
-Współpraca z innymi dziećmi.

GRUPA CZERWONA (7-8 lat)

Program – cechy charakterystyczne:
-Dalszy rozwój wszechstronnej sprawności fizycznej, przede wszystkim koordynacji ruchowej,także specyficznej dla tenisa (np. „czucie piłki”).
-Gra w uproszczonych warunkach (boiska od 4 x 4 do 6 x 12 m (odległość pomiędzy parterami od ok. 6 do 12 m). Tor lotu piłki zbliżony do poziomego (zamach i wymach są ciągle mniejsze, ale zamach odbywa się poprzez skręt tułowia).

Umiejętności mentalne:
-Koncentracja dzięki zabawie i interesującym ćwiczeniom, ale głównie gra uproszczona na punkty.
-Poznawanie idei fair play.-„Pozytywne podejście”, zabawa (zwiększanie motywacji – od zewnętrznej do wewnętrznej).
-Umiejętność współpracy w grupie, z partnerem podczas ćwiczeń.
-Podstawy koncentracji na zadaniu – jedna czynność w danym czasie.
-Podstawy stawiania celów krótko- i średnioterminowych (na jedne zajęcia lub pomiędzy zajęciami).
zamiast myślników czerwone piłki

GRUPA POMARAŃCZOWA (9 lat)

Program – cechy charakterystyczne:
-Kort dostosowany do możliwości fizycznych dziewięcioletnich zawodników daje im szansę gry nie różniącej się wizualnie od zawodowców. Ich gra w zminiaturyzowanej formie już bardzo przypomina „dorosły” tenis.
-Młodzi tenisiści stosują różnorodne sposoby rozegrania akcji (tzw. wszechstronny styl gry).
-Jest to poziom, na którym rozpoczyna się kształtowanie docelowej (ostatecznej) techniki uderzeń.

Umiejętności mentalne:
-Stawianie celów i koncentracja na wykonaniu (zadaniu).
-Zrozumienie i zachowanie po zwycięstwie i porażce.
-Rozwiązywanie prostych problemów na korcie (schematy zagrań).
-Wykorzystanie „idoli” (graj jak…, zachowuj się jak….).

GRUPA ZIELONA(10 lat)

Program – cechy charakterystyczne:
Gra na korcie „dla dorosłych” stanowi nobilitację, ale także (ze względu na ograniczone możliwości fizyczne) – wyzwanie. Stąd, w porównaniu do gry na korcie 18-metrowym, może nastąpić nawet pozorny regres. Absolutnie niezbędne jest więc stosowanie „zielonych” piłek: nieco lżejszych i niżej odbijających się w porównaniu do zwykłych. Konieczne jest kontynuowanie pracy nad rozwojem sprawności ogólnej i podstawowych umiejętności technicznych; utrwalanie prawidłowej techniki podstawowej, praca nad bardziej zaawansowanymi uderzeniami oraz wszechstronnym stylem gry. Jest to poziom, w którym kształtowanie docelowej („ostatecznej”) techniki uderzeń powinno być bardzo zaawansowane.

Charakterystyczne cechy treningu techniczno – taktycznego:
-Dalszy rozwój elastycznego rdzenia wszystkich uderzeń (nie jest to łatwe na pełnym korcie).
-Podejście taktyczne i zorientowane na grę powinno być kontynuowane pomimo często stosowanego podejścia zorientowanego na ruch i trening rytmu.
-Dążenie do coraz doskonalszego wykonania wszystkich uderzeń poprzez dużą liczbę powtórzeń (serie 50-80 powtórzeń po 4-8 piłek z przerwami); początkowo w łatwych sytuacjach, później w kombinacjach uderzeń.
-Uderzenie powinno być wykonywane z indywidualnie optymalną (nie maksymalną) szybkością.
-Kiedy technika staje się coraz lepsza, więcej uwagi powinno się poświęcać precyzji uderzeń (używanie celów, podobnie jak na korcie pomarańczowym).

Stosowanie wszystkich podstawowych form treningu:
– doskonalenie techniki – ruchu;
– celności uderzeń;
– techniki w typowych sytuacjach meczowych;
– taktyki (podejmowania decyzji).

Możliwe jest stosowanie bardziej indywidualnego podejścia do zawodnika, zróżnicowania obciążenia i planów, częstsze treningi indywidualne (inne metody powinny być stosowane wobec dzieci bardziej utalentowanych, a inne wobec rozwijających się wolniej).

68737740_1329292113907052_4121191145382346752_n   68979784_2354946371420676_8679599597741408256_n